امپریالیسم فرهنگی در فضای سایبر با موضوع خانواده (نیمه تمام)
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
غرب برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و اقتصادی خود و تحقق حکومت جهانی، با بهره‏گیری از ابزارهایی چون وسایل ارتباط جمعی، بنیادها و مؤسسه‌های بین‏المللی و میثاق‏ها و کنوانسیون‏های بین‏المللی، در پی همسان‏سازی فرهنگ جهانی و از بین ‏بردن همه فرهنگ‏های معارض با فرهنگ غربی است و برای رسیدن به این هدف، به همه مظاهر فرهنگی ملت‏ها اعم از آداب و رسوم، ارزش‏های اخلاقی و مذهبی و هنجارهای اجتماعی یورش می‌آورد و تلاش می‏کند با تحقیر فرهنگ ملت‏های غیرغربی و عقب‏مانده و غیرانسانی خواندن آن، زمینه جای‌گزینی آن را با فرهنگ غربی فراهم آورد. در میان مظاهر فرهنگی ملت‏ها، فرهنگ حاکم بر روابط زن و مرد و جایگاه زن در خانواده و اجتماع، مورد توجه ویژه فرهنگ‏سازان جهانی بوده است. آنها در چند دهه گذشته، برای دگرگون کردن این فرهنگ و همسان‏سازی آن با الگوهای غربی تلاش وسیعی کرده و در پی این برآمده‏اند که با بهره‏گیری از اهرم سازمان ملل متحد، به این همسان‏سازی شکل قانونی و رسمی بدهند. در این مقاله هدف ما شناخت مختصری از امپریالیسم فرهنگی در فضای سایبر است. با اشاره به تهدیدات و مخاطرات آن در خصوص نهاد خانواده.