مراقبات شب قدر و شب و روز عید فطر (در حال چاپ)
34 بازدید
محل نشر: فصلنامه اشارات / شماره 10، پیاپی 151/ مرکز پژوهش های صدا و سیما
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روز عید؛ روزی است که منتخب خدا است. خداوند آن روز را بر می گزیند برای جایزه دادن به بندگان خود و بهره مند کردن آنها از نعمتهایش. به این نحو که به آنها می فرماید تا جمع شوند و به درگاه او روی آورده و به بندگی خود معترف شوند. نیازها و آرزوهای خود را از او بخواهند و در جهت رسیدن به آن تواضع نمایند. و خداوند وعده کرده است که خواسته های آنها را اجابت خواهد کرد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که گاهی در تفسیر از حقیقت عید و چگونگی بهره بردن از آن روز، فهم دقیقی صورت نمی گیرد. عید را تنها به معنای روز شادی و خنده و بذله گویی و... دانسته و به کارهای بیهوده مشغول می شویم. باید در نظر داشت که؛ خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه عبادت خود قرار داده و بندگانش را در روز عید فرا خوانده تا براى گرفتن جوایز و هدایا جمع شوند...