تقابل رسانه ای و بازنمایی نامناسب غرب از حجاب اسلامی
35 بازدید
محل نشر: مجلّه مبلّغان / معاونت تبلیغ حوزه های علمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث پوشش و عفاف این روزها به یکی از مباحث داغ فرهنگی بیش از هر زمان دیگری تبدیل شده است. از سوی دیگر نمیتوان این موضوع را انکار کرد که رسانه ها روز به روز در حال گسترش هستند و میزان مراجعه به آنها هم سیر صعودی قابل توجهی داشته است! در همین راستا به نظر می رسد رسانه ها در جامعه امروز ایران در مسائل فرهنگی نقش بسیار ویژه ای دارند و با بهره گیری از آن می توان تقابل رسانه ای مناسبی با رسانه های غربی در مسائل مختلف از جمله بحث حجاب داشت. با این ذهنیّت که؛ یکی از راهبردهای مهم غرب در مبارزه با فرهنگ معنوی اسلام (که امروزه در سرتاسر دنیا خواهان پیدا کرده است)، مبارزه با حجاب است! چنانچه حتی حجاب های حداقلی شهروندان مسلمان خود با یک روسری را هم بر نمی تابند! در این مقاله سعی شده است پس از ارائه بحثی مقدّماتی در خصوص اندیشه ها و واقعیّت جامعه اسلامی در باب حجاب، به ریشه یابی تقابل اندیشه ها و سیاسیت های غرب با آن پرداخته شود.