شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
30 بازدید
محل نشر: فصلنامه اشارات / شماره 8، پیاپی 149 / مرکز پژوهش های صدا و سیما
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعه سیره و گفتار حضرات معصومین (ع)، در نهایت می تواند مسیر و راه درست را به روی انسان روشن و آشکار سازد. با در نظر داشتن این نکته که؛ میزان بهرمندی و استفاده از این منبع عظیم فضائل انسانی به خود افراد و ظرفیتهای وجودی آنها بر می گردد. گاهی توشه ای که برگرفته می شود به اندازه فانوسی است که در بیابان تاریک جهل و نادانی، مقداری از راه را روشن کرده و برای پیمودن، آسان می کند. امّا هر کدام از اهلبیت پیامبر (ع) به مثابه خورشیدی است که کافی است شخص خود را در پرتو انوار آن قرار دهد تا دیگر ظلمت و جهالتی باقی نماند. زندگی امام حسن مجتبی(ع) نیز سرشار است از ارائه الگوهای ناب و مناسب برای جویندگان راه صواب. الگوهایی که برای صبر و استقامت در جهت احیای دین، نوع دوستی و احترام به دیگران، بزرگی و شرافت، دنیا گریزی و آخرت جویی، مروّت و جوانمردی، سخاوت و بخشش و... ارائه می دهد، هرکدامش پلّه ای است برای رسیدن به کمال و انسانیّت. به یاری خدای متعال و با استعانت از خود حضرت، در این مقاله سعی می شود به گوشه هایی از زندگی ایشان، بخشش و سخاوت، راههای رسیدن به بزرگی و شرافت از زبان آن حضرت و ماجرای صلح با معاویه، پرداخته شود.