عزّت و اعتماد به نفس ملّی با رویکرد عاشورایی
45 بازدید
محل نشر: ویژه نامه تبلیغی لبّیک (سازمان اوقاف و امور خیریه)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/04/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده است، پس از بحثی مقدماتی در زمینه مفهوم عزّت حقیقی، راه های دست یابی به آن، در گفتار و سیره معصومین(ع) به اختصار بیان شود. همه انبیاء و ائمّه(ع) مصداق بارز انسان عزیز هستند، امّا این صفت خدایی و نیکو در وجود مبارک امام حسین(ع) بیشتر نمایان است، تا آنجا که ایشان را شدیدالعزّه نامیدند. به همین جهت در ادامه، اندکی به این بحث پرداخته شده و در نهایت با این ذهنیّت که یکی از مهمترین عوامل عزّتمندی مسلمین، بهره مندی از حاکمی شریف است و از طرفی، ولایت فقیه را هم جهت و ادامه دهنده راه انبیاء و ائمّه می دانیم، لذا از این زاویه بحث را خاتمه خواهیم داد.